Åbningstider:

Svømmehal, omklædning, sauna m.m. er lukket på grund af COVID19.

Fra xx.xx 202x er svømmehallens åbningstider: 
Mandag - tirsdag: Kl.09:30 - 20:30 (vinterhalvåret ikke tirsdag kl.16.15-18.30)
Onsdag - søndag: Kl.09:00 - 20:30

Information: 

Kl.20.10   Indgangsdørene låser
Kl.20.30   Svømmehal inklusiv omklædnindgsrum skal være tømt
Kl.20.30   Alarmen går i gang - lyder i ca. 30 sek. - derefter ca.12 min. pause - og så igen hvis man ikke er nået udenfor

Svømmeklubben Hajen lejer svømmehallen tirsdage kl.16.15-18.30 - kun i vinterhalvåret.
Alle andre nøgler bliver nægtet adgang til svømmehallen i dette tidsrum.

Ordensregler for svømmehallen:

Med baggrund i Ejerforeningens vedtægter og aftale om brugsret fra 1997 har foreningen vedtaget følgende regler for ophold i og brug af svømmehallen:

  1. Ejeren har - når lejligheden ikke er lejet ud - ret til at medtage op til 5 personer i svømmehallen. Når lejligheden er udlejet eller lånt ud, har ejeren IKKE selv ret til at anvende eller lade andre anvende svømmehallen udover de, som har lejet eller lånt lejligheden.
  2. Børn under 16 år må kun opholde sig i eller bruge svømmehallen, når de er overvågede af brugerberettigede voksne. Børn mellem 16 og 18 år må kun opholde sig i eller bruge svømmehallen, når en af de brugerberettigede voksne opholder sig på feriecentrets område og har givet den eller de pågældende adgang i overensstemmelse med pkt. 1.
  3. Boldspil - udover i bassin - er ligesom andre risikobetonede lege, herunder løb ikke tilladt i svømmehallen. Redskaber m.v. må kun bruges i overensstemmelse med deres formål. Det vil f.eks. sige, at boldspil skal foregå med de bolde, der forefindes i svømmehallen.
  4. Det er ikke tilladt at medbringe glas, mad og drikke i svømmehallen inkl. i omklædningsrum.
  5. Det er ikke tilladt at lukke ikke adgangsberettigede ind i svømmehallen.
  6. Ejeren har overfor Ejerforeningen det fulde ansvar for dem, som han har givet adgang til svømmehallen, uanset om det drejer sig om udlån eller udlejning.

Vedtaget på generalforsamlingen
den 04.marts 2000